ზიანის შემცირების მომსახურებები

ზიანის შემცირების ეროვნული კონფერენციის ფარგლებში, ორივე დღის - 2019 წლის 26-27 მარტი, ხელმისაწვდომი იქნება ზიანის შემცირების მომსახურებები. 

მომსახურებები ხელმისაწვდომი იქნება კონფერენციის შესასვლელთან მობილურ ამბულატორიაში.

ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი მომსახურებები:

ნარკოტიკების მოხმარების საინექციო ინსტრუმენტები

  • ინექციის და ინექციის შემდგომი სპირტიანი ფირფიტები

  • ''პეპელა''

  • საინექციო წყალი

ნალოქსონი

-

სწრაფი ტესტირება

  • აივ ინფექციაზე
  • C ჰეპატიტზე

  • B ჰეპატიტზე

  • სიფილისზე 

       ნემსები და შპრიცები

-

კაცის კონდომები

-

ქალის კონდომები

-