საორგანიზაციო და პროგრამული კომიტეტი

Download the PDF version of the full National Harm Reduction Conference Tbilisi 2019 programme